Kontakt

Nabo til nabo

Forside

Værd at vide

Nyttige links

 

 

 

 

Vejfond i
Grundejerforeningen Rønnebjerg 

 

 

Til brug for vedligeholse af veje i grundejerforeningen betales et årligt bidrag på kr. 500 til en særlig vejfond.
NB: Bidraget opkræves ikke pt som det fremgår af seneste generalforsamlingsreferater, jf. nedenfor.

Det er frivilligt for foreningens grundejere om man ønsker at betale til denne vejfond - men langt de fleste grundejere har valgt at indbetale det årlige bidrag som en slags opsparing for derved at undgå en regning i takt med, at vejene skal renoveres. 

Som ny grundejer i foreningen tilbydes du at bidrage til vejfonden, herunder at forsætte indbetalingen fra den tidligere ejer. I forbindelse med købet af dit nye hus overtager du automatisk den tidligere ejers evt. indbetalte bidrag.

Du kan til enhver tid henvende til Bestyrelsen og få oplyst, hvor meget du har stående som opsparet i vejfonden.

Grundejerforeningens veje er i meget dårlig stand og kræver renovering. På en generalforsamling er det besluttet, at vejene skal renoveres - og bestyrelsen arbejder på en snarlig løsning med fremlæggelse af forslag på generalforsamlingen i 2010.

 

Som det fremgår af referat fra generalforsamlingen den 25. september 2010 sendes beslutning om mandat til bestyrelsen på op til 1 mio kr. til at igangsætte arbejderne på vore veje ud til ur-afstemning til hver enkelt grundejer. Udsendelse forventes at ske i løbet af oktober måned - med sidste frist for at afgive stemme den 1. december 2010.
Læs resultatet af ur-afstemningen i referat fra generalforsamlingen den 17. september 2011 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse m.v.

 

Vedtægter

Referater

Kontingent

Vejfond

Regnskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse m.v.