Kontakt

Nabo til nabo

Forside

Værd at vide

Nyttige links

 

 

 

 

Værd at vide

 

 

VEJ

Rabatten skal holdes pæn og ren. Kanterne skal rettes til løbende.
Kommunen kan pålægge bøder, såfremt kanterne ikke holdes inden for de foreskrevne regler.

Følg dette link: http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=985A053896A38E78C12572CD00317762

 

STEN I RABATTEN
Ifølge Lov om offentlige veje § 102 og Privatvejslovens § 49 er det ulovligt at anbringe faste genstande på vejarealer uden kommunens godkendelse. Dette gælder også store sten i rabatter.

Rabatter er et færdselsareal, hvor fodgængere kan gå eller træde til side, når biler passerer. På ubelyste veje eller i rabatter med højt græs kan sten være farlige for fodgængere. Rabatter skal endvidere kunne anvendes af kørende til undvigemanøvrer.
 
Sten i rabatten kan forårsage skade på såvel mennesker som køretøjer, da de kan være svære at se i mørke og være dækket af højt græs. Sker der uheld på vejarealet, som medfører tab, kan det betyde bøde- og erstatningsansvar.

 

 

Vær opmærksom på, at du som grundejer har pligt til at vedligeholde og reparere evt. huller i vejen ud for din parcel. Hvis en trafikant kommer til skade er det nemlig din forsikring, der skal erstatte.

Kontakt bestyrelsen på Bestyrelsen@roennebjerg.dk hvis der skal udbedres skader. Arbejdet dækkes af Vejfonden, hvis du er tilmeldt denne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAND

 

AFFALD

 

AFBRÆNDING

 

GRÆSSLÅNING OG TRÆFÆLDNING

 

HUSDYR

 

TRAFIK

 

HEGN

 

VEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse m.v.